دانشجویانی مقطع کارشناسی ناپیوسته که درس پروژه را با استاد آقای نیک رزم انتخاب واحد نموده اند گروه 1جهت تحویل و ارائه پروژه ساعت (20-18)روزهای چهارشنبه تاریخ های 17/03/91 و 24/03/91 حضور بهم برسانند .

زمان تحویل و ارائه پروژه تمدید نخواهد شد .

/ 0 نظر / 21 بازدید