دانشجویانی مقطع کاردانی که درس پروژه را با استاد آقای نیک رزم انتخاب واحد نموده اند جهت تحویل و ارائه پروژه ساعت (20-18)روزهای شنبه تاریخ های20/03/91 و 27/03/91 حضور بهم برسانند .

زمان تحویل و ارائه پروژه تمدید نخواهد شد

/ 0 نظر / 24 بازدید