اخبارسازمان مدیریت صنعتی تبریز


 توجه توجه !!! 

دانشجویان  گرامی

ثبت نام در ترم تابستان سازمان مدیریت صنعتی تبریز از روز 18 تیر ماه آغاز و  کلاسها ازشنبه 24 تیر برگذار میشود .آخرين مطالب

 
ADS

آمار بازيد

درباره ما