اخبارسازمان مدیریت صنعتی تبریز


 • سومین گرد همایی سازمان مدیریت صنعتی - ( ۱۳٩٥/٦/۱٦ )
 • اطلاعیه جدید خود اشتغالی در تبریز - ( ۱۳٩۳/٦/٢٧ )
 • موقعیت کاری مناسب برای خانم ها و آقایان جویای کار - ( ۱۳٩۳/٤/۱٥ )
 • ارسال اطلاعات محل کارورزی - ( ۱۳٩۳/۱/٢٧ )
 • کارورزی1 روز شنبه - ( ۱۳٩۳/۱/۱٧ )
 • کارورزی1 روز جمعه - ( ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ )
 • پرداخت تسهیلات نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه ها آغاز شد - ( ۱۳٩٢/۱۱/٢٠ )
 • انتخاب واحد کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری مالی ترم 2 گروه B - ( ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ )
 • آغاز ثبت نام دومین گردهمایی دانش آموختگان و فراگیران سازمان مدیریت صنعتی تبریز - ( ۱۳٩٢/٦/۱٢ )
 • زمان تحویل فرم کارورزی - ( ۱۳٩۱/۱۱/٩ )
 • آغاز ثبت نام حج عمره دانشجویی - ( ۱۳٩۱/٩/٢٧ )
 • ۱۳٩۱/٦/٢٥ - ( ۱۳٩۱/٦/٢٥ )
 • زمان انتخاب واحد - ( ۱۳٩۱/٦/٢۱ )
 • ۱۳٩۱/٦/٢٠ - ( ۱۳٩۱/٦/٢٠ )
 • ۱۳٩۱/٦/٩ - ( ۱۳٩۱/٦/٩ )
 • ۱۳٩۱/٦/۸ - ( ۱۳٩۱/٦/۸ )
 • ۱۳٩۱/٥/۱ - ( ۱۳٩۱/٥/۱ )
 • ۱۳٩۱/٤/٢۳ - ( ۱۳٩۱/٤/٢۳ )
 • ۱۳٩۱/٤/٢۳ - ( ۱۳٩۱/٤/٢۳ )
 • ۱۳٩۱/٤/۱٧ - ( ۱۳٩۱/٤/۱٧ )
 • ۱۳٩۱/٤/۱٤ - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • ۱۳٩۱/٤/۱٠ - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • ۱۳٩۱/٤/۳ - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • ۱۳٩۱/۳/٢٤ - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • ۱۳٩۱/۳/٢٠ - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • ۱۳٩۱/۳/۱٩ - ( ۱۳٩۱/۳/۱٩ )
 • ۱۳٩۱/۳/۱٩ - ( ۱۳٩۱/۳/۱٩ )
 • ۱۳٩۱/۳/۱٩ - ( ۱۳٩۱/۳/۱٩ )
 • ۱۳٩۱/۳/٢ - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • ۱۳٩۱/۳/۱ - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • ۱۳٩۱/٢/٢٩ - ( ۱۳٩۱/٢/٢٩ )
 • ۱۳٩۱/٢/٢٩ - ( ۱۳٩۱/٢/٢٩ )
 • آخرين مطالب

   
  ADS

  آمار بازيد

  درباره ما