اخبارسازمان مدیریت صنعتی تبریز


اطلاعیه دفترچه آزمون کاردانی به کارشناسی - سراسری

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391 می رساند نظر به اینکه با توجه به سیاستهای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی مقرر گردیده است آزمون مذکور با آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تجمیع شده و به صورت متمرکز برگزار گردد . لذا تاریخ ثبت نام آزمون فوق الذکر از روز سه شنبه مورخ 30/3/1391 شروع و تا پایان روز سه شنبه 6/4/1391 ادامه خواهد داشت .
ضمناً اطلاعیه تکمیلی درخصوص شرایط و ضوابط ثبت نام در روز شنبه 27/3/91 در سایت سازمان و در هفته نامه پیک سنجش مورخ 29/3/91 اعلام خواهد شد .

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


 

دسته بندی : تحویل پروژه

دانشجویانی مقطع کارشناسی ناپیوسته که درس پروژه را با استاد آقای نیک رزم انتخاب واحد نموده اند گروه 2جهت تحویل و ارائه پروژه ساعت (12-10)روزهای پنجشنبه تاریخ های 18/03/91 و 25/03/91 حضور بهم برسانند .

زمان تحویل و ارائه پروژه تمدید نخواهد شد .آخرين مطالب

 
ADS

آمار بازيد

درباره ما